Για την πλοήγηση


Δικαιολογητικά Απόσυρσης Αυτοκινήτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ στην Αττική

Ενημερωθείτε σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα απόσυρσης ανάλογα με τον τύπο του οχήματος (επιβατικό ή φορτηγό) και τη νομική μορφή του κατόχου (ιδιώτης, ΑΕ ή ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ). Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Δικαιολογητικά για ΙΧ επιβατικά οχήματα

Δικαιολογητικά για ΙΧ φορτηγά οχήματα